<<<<<<คลิกเข้าสู่ Website โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ>>>>>

เชิญรับฟังวิทยุชุมชนโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 98.25 MHz